Členovia EXPRA podpísaním deklarácie opätovne potvrdili svoj záväzok podporovať obehovosť plastov
EXPRA, Aliancia pre rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ktorej zakladajúcim členom je i ENVI - PAK, 20. septembra 2019 podpísala Deklaráciu Aliancie obehovosti plastov. Slávnostný podpis, ktorý sa uskutočnil v Bruseli za prítomnosti komisárky EÚ pre priemysel Elżbiety Bieńkowskej a prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa, spojil viac ako 100 súkromných a verejných zainteresovaných strán.

„Podpísaním tohto vyhlásenia členovia EXPRA opätovne potvrdili svoj záväzok podporovať transformačnú ambíciu tohto odvetvia. A to umožnením a zrýchlením zmeny prostredníctvom optimalizácie zberu, triedenia a recyklačných riešení pre všetky obaly vrátane plastov,“ uviedla Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK

Podpis predstavuje silný záväzok EXPRA a jej členov vynaložiť všetko úsilie, aby bola umožnená obehovosť plastov. „Toto je už neoddeliteľnou súčasťou každodennej práce našich členov, ktorí riadia efektívne systémy nakladania s odpadom z obalov a zvyšujú dlhodobý prínos pre spoločnosť. Zároveň zvyšujú kvalitu zberu, ktorá umožňuje kvalitnú recykláciu a prinášajú inovácie v oblasti obalov,“ povedal generálny riaditeľ EXPRA Joachim Quoden.  Ako ďalej vysvetlil, členovia zduženia prešli už dlhú cestu, aby pomohli implementovať obehové hospodárstvo tým, že  reagovali na výzvu udržateľnosti a konkurencieschopnosti Európy. „So správnym politickým rámcom a primeraným presadzovaním máme potenciál zvýšiť recykláciu a zabezpečiť dodávku a kvalitu recyklovaných materiálov vrátane recyklovaných plastov,“ vysvetlil Quoden.

 „Spolupráca všetkých aktérov vrátane vlád a miestnych orgánov je prvoradá, aby sa zabezpečilo, že všetky obaly budú súčasťou obehového hospodárstva. Rozšírená zodpovednosť výrobcov je jadrom cirkulárnej ekonomiky obalov a zabezpečuje účinnú koordináciu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán,“ uviedol generálny riaditeľ EXPRA v komentári k udalosti s tým, že podľa právnych predpisov EÚ o odpade je RZV uznávaná ako hlavný nástroj na dosiahnutie cieľov. „EXPRA a jej členovia sú naďalej odhodlaní spolupracovať so všetkými zúčastnenými stranami, aby zabezpečili, že RZV bude naďalej zohrávať zásadnú úlohu pri dosahovaní obehového hospodárstva, “dodal Quoden.

Znenie deklarácie v anglickom jazyku nájdete TU.