22. 07. 2022

EKO Deň, ENVI - PAK a ekotémy zábavnou formou patria k sebe

EKO Deň, ENVI - PAK a ekotémy zábavnou formou patria k sebe
Jedným z tradičných podujatí Kultúrneho leta v Považskej Bystrici je Ekodeň, zameraný na osvetu v oblasti triedenia, recyklácie odpadu a ochrany životného prostredia. ENVI - PAK aj tento rok bol jeho súčasťou a priniesol nielen zábavu, ale aj nové vedomosti.

Malí aj veľkí návštevníci sa tešili z celodenného bohatého programu vo forme súťaží, tvorivých dielní, zábavy či zaujímavých prednášok zameraných na módu a našu planétu alebo ekostopu v domácnosti. Každoročne mesto Považská Bystrica zabezpečuje na podujatí aj sprievodné aktivity, ako zber kuchynského oleja, zubných kefiek, starých batérií a liekov, kníh či výmenu oblečenia – takzvaný SWAP.

V stánku ENVI - PAK nechýbali obľúbené ekologické aktivity ako odpadová magnetická tabuľa, obrie pexeso na trávnatej ploche, ekologické človeče spojené s otázkami o triedení či odpadové puzzle, kde okrem zábavy načerpali deti aj nové vedomosti. Záverečná odborná diskusia „Všetko, čo by ste mali vedieť o odpadoch“ s Katarínou Kretter z OZV ENVI - PAK bola veľkým prínosom pre všetkých, ktorých zaujíma nielen samotné triedenie, kompostovanie, rôzne mýty o odpade, ale aj minimalizácia tvorby odpadu.

Cieľom ekologických podujatí je ľudí motivovať najmä k správnemu triedeniu odpadu, osvetou a hravou formou vychovávať deti k ochrane životného prostredia a uvedomeniu dôležitosti ekologických tém.