29. 12. 2017

Ekologické Vianoce so stromčekom zo sute

Ekologické Vianoce so stromčekom zo sute
V sobotu 16. decembra mohlo takmer 20 tisíc návštevníkov Dobrého trhu v Starej tržnici a okolí vidieť zaujímavý vianočný stromček. Drevo a stavebný odpad, z ktorého bol stromček postavený, vznikol počas rekonštrukcie bývalej chemickej školy na Kultúrne a kreatívne centrum Nová Cvernovka. Stromček pripomínal, že odpad, a najmä ten stavebný, sa sám nevyparí a predstavuje ekologický i ekonomický problém. V Novej Cvernovke sa ho rozhodli kreatívne zužitkovať. Tento projekt podporil aj ENVI – PAK.

Suť je dobrá výzva

Nadácia Cvernovka a Dobrý trh vyhlásili súťaž o vianočný stromček zo stavebnej sute. Vyzvali umelcov, architektov, dizajnérov , aby navštívili Kreatívne a kultúrne centrum Nová Cvernovka, prešli sa po halde zo stavebnej sute, zapojili fantáziu a navrhli z nej originálny vianočný stromček. Víťazkami súťaže sa stali študentky záhradnej architektúry Júlia Bobríková a Barbora Kubická. Ich návrh využíval najmä odpadové drevo. Výsledkom bol vianočný stromček s jednoduchým dizajnom a praktickým technickým riešením. . „Odpadu produkujeme čoraz viac a stáva sa reálnou hrozbou pre Slovensko. Projekt má upozorniť, že s touto realitou sa treba popasovať. Stromček má byť symbolom toho, že aj odpad možno využiť ako druhotnú surovinu, povedala Silvia Nosálová, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti ENVI – PAK.

Víťazky boli ocenené finančnou a vecnou cenou. Ceny za víťazný projekt odovzdali zástupcovia partnerských organizácií ENVI - PAK, Tajpejská reprezentačná kancelária Bratislava a nový Bratislavský župan Juraj Droba. Súťaž podporila aj Nadácia VÚB - partner živej kultúry v Novej Cvernovke.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o odpadovom manažmente aj prostredníctvom vzdelávacieho programu pre dospelých i mládež. Našou víziou je pristupovať k odpadu ekologicky. Suť s objemom 2000m3 plánujeme pred festivalom odpadu pretriediť.”, hovorí Diana Klepoch Majdáková z Novej Cvernovky.

Nadácia Cvernovka vznikla v roku 2015. Jej hlavnou náplňou je podpora jednotlivcov a profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu, podpora iniciatív sledujúcich rozvoj občianskej spoločnosti a zvyšujúcich kvalitu života v meste. V roku 2016 získala nadácia od Bratislavského samosprávneho kraja do dlhodobého nájmu areál bývalej chemickej priemyslovky na Račianskej ulici v Bratislave, kde vytvorila Kreatívne a kultúrne centrum s vyše 40 kreatívnymi ateliérmi. Do budovy v priebehu 10 mesiacov preinvestovala viac ako 950 tis. eur.