30. 04. 2018

ENVI - PAK a Lučenec učia ako triediť odpad už najmenších

ENVI - PAK a Lučenec učia ako triediť odpad už najmenších
Spolu s mestom Lučenec sme aj tento rok pripravili bohatý program v rámci environmentálnej tradície venovanej Zemi a vode.

V mestskom parku boli 19. apríla v rámci Dňa Zeme pripravené rôzne aktivity, ktoré pomôžu deťom z materských a základných škôl, aby vedeli lepšie triediť odpad. Okrem ukážok vytriedeného odpadu na smetiarskych autách bola pre deti pripravená súťaž o najdlhšieho hada z PET fliaš a zaujímavé hry na triedenie im pripravila spoločnosť ENVI - PAK, ktorá sa v meste Lučenec stará o triedený odpad. 

Pripravené boli pre nich dve súťaže. Tá prvá pozostávala zo správneho vytriedenia rôzneho druhu  odpadu z plastového vreca do farebných kontajnerov. Sklo do zeleného, papier do modrého, plasty a nápojové kartóny do žltého a kovy do červeného kontajnera. Každé dieťa si vybralo jeden odpad, ktorý muselo správne zatriediť a potom predalo štafetu ďalšiemu. Súťažili proti sebe dve mužstvá nielen na čas, ale aj na čo najlepšie vytriedenie. Aby to nebolo také jednoduché, na deti čakali aj chytáky v podobe použitej krabice na pizzu či malej sklenej nádoby umiestnenej v plastovom tégliku. Deti za odmenu získali náramky na ruky spolu s pripravenými edukatívnymi materiálmi, aby nezabudli triediť odpad aj doma. 

V druhej súťaži bolo ich úlohou na magnetickej tabuli správne zatriediť magnetky s odpadom do príslušného farebného kontajnera. Bolo vidno, že pani učiteľky a rodičia učia svoje deti ako správne triediť odpad, pretože boli veľmi šikovné a vedeli, kde majú aký odpad zaradiť. Deti zaujal aj nábytok vyrobený z recyklovaných materiálov a sľúbili, že sa budú naďalej snažiť svedomito triediť odpad. A my im v tom budeme držať palce.

Envi-pak učí najmenších triediť odpad v Lučenci