05. 05. 2022

ENVI - PAK je partner projektu pod záštitou Slovenskej komisie pre Unesco

ENVI - PAK je partner projektu pod záštitou Slovenskej komisie pre Unesco
ENVI - PAK bol hrdou súčasťou prvého ročníka vedomostnej hry Ekoolympiáda, ktorú pod záštitou Slovenskej komisie pre Unesco zrealizovalo slovenské Občianske združenie Planet Lover. Projekt hravou formou vzdelával žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Odbornou garantkou projektu bola vedkyňa RNDr. Marcela Morvová Jr., PhD.

Ambasádormi Ekoolympiády sa stali známi olympionici, ktorí sa zapojili do podujatia vďaka spolupráci Planet Lover a Slovenského olympijského a športového výboru. Zlaté olympijské medailistky Zuzana Rehák-Štefečeková a Anastasia Kuzminová, bronzová medailistka Danka Barteková a Jakub Grigar, strieborný olympijský medailista, ukázali v projekte svoje vedomosti z oblasti životného prostredia.

Víťazi Ekoolympiády navštívia sídlo MOV vo Švajčiarsku

Aplikácia bola spustená vo februári a záujemcovia mohli po registrácii trénovať on-line, čiže si vyskúšať vedomosti a odpovedať na otázky zamerané na životné prostredie. Každý týždeň bol venovaný inej dôležitej téme ako napr. VODA, BIODIVERZITA, ODPAD, KLIMATICKÁ ZMENA. Ostré súťažné kolá sa uskutočnili v marci a na najlepších študentov čaká exkluzívna odmena, návšteva jednej z najudržateľnejších budov na svete - sídla Medzinárodného olympijského výboru v švajčiarskom Lausanne.

Študenti odpovedali s najvyššou úspešnosťou na otázku, čo znamená pojem kompostovanie (97 %), najmenej správnych odpovedí zožala otázka - Koľko percent z celkového odpadu na Slovensku pochádza zo slovenských domácností (28 %). Najaktívnejšia škola počtom zapojených a hrajúcich detí bola zo SPŠE Hálova, Bratislava so 166 hráčmi. Z tejto školy bol aj najčastejšie uvedený pedagóg - Michal M.  Najviac postupujúcich detí do finále z jednej školy boli nadané deti z gymnázia Skalická 1, Bratislava s počtom 64 postupujúcimi. Najvyšší počet správnych odpovedí  získala Antónia P. z gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku (13 007). Najvyššia % úspešnosť odpovedí bola na tému klimatická zmena (73,5% úspešnosť). Najúspešnejšou hráčkou sa stala Laura D. zo ZŠ v Dolnom Piali, ktorá vyhrala 1. kolo aj finále vo svojej kategórii. Zároveň dosiahla najrýchlejší čas spomedzi všetkých hráčov 1. kola s plným počtom správnych odpovedí. Celkovo bolo v téme ODPAD cca 120 otázok, súťažiaci odohrali 689594 odpovedí v téme ODPAD, z toho 469410 bolo správne zodpovedaných.

Víťazi 1. ročníka vedomostnej hry Ekoolympiáda, ktorí spolu so svojimi učiteľmi, získajú cestu do sídla MOV v Lausanne sú zo ZŠ Banská Bystrica, ZŠ Dolný Pial a SŠ Tvrdošín. Výsledky všetkých finalistov nájdete tu https://hra.ekoolympiada.sk/leaderboard.

ENVI - PAK podporil zmysluplný vzdelávací projekt

OZV ENVI - PAK realizuje a podporuje rozličné vzdelávacie aktivity naprieč Slovenskom, ktoré pomáhajú zvyšovať informovanosť a prehlbovať znalosti nielen o správnom triedení odpadu, ale aj o ochrane životného prostredia a klímy už od roku 2003. Riaditeľka komunikácie ENVI - PAK Katarína Kretter vidí v tejto forme vzdelávania mládeže veľký potenciál: „Ide o inovatívny spôsob vzdelávania v environmentálnej oblasti digitálnou formou, ktorá je ľahko dostupná a obsahovo zaujímavá. Práve preto je atraktívna pre mladých, ktorým nie je ľahostajné, v akom prostredí budú žiť oni a ich deti.“

Planet Lover vzdelávaním prispieva k ochrane planéty

Planet Lover je občianske združenie, ktoré vzdeláva mladých ľudí v problematike životného prostredia. S úspechom realizoval množstvo prednášok na školách, je zakladateľom celoslovenského projektu EKOWORKSHOP, ktorý sa uskutočňuje v desiatich mestách formou mimoškolského vzdelávania stredoškolákov. Zakladateľka združenia Planet Lover a realizátorka projektov Alexandra Madrová má dlhoročné skúsenosti z výskumných medzinárodných projektov zameraných na ochranu našej planéty. Podľa jej slov sa projektom Ekoolympiáda snaží: „upriamiť pozornosť študentov na závažnú oblasť ochrany životného prostredia primeranými spôsobmi a nástrojmi blízkymi ich vekovej skupine, aby vzbudila u nich o problematiku záujem. Cieľom projektu je, aby mladí ľudia začali informácie vyhľadávať, hlbšie sa im venovať, hravou formou sa takto vzdelávať a v neposlednom rade sa stávať aktívnymi ochrancami našej planéty.“