ENVI - PAK na Dňoch energie a ekológie v Bratislave
V sobotu 2. júna 2018 v areáli obchodného domu IKEA v Bratislave prebiehalo eko osvetové podujatie Deň ENERGIE a EKOLÓGIE na Slovensku – DENS 2018, určené hlavne pre celé rodiny s deťmi. Podujatie sa nieslo v duchu „Byť Eko je In, buďte Eko aj Vy“!

Všetci sa mohli niečo naučiť, ale aj zabaviť. Spojilo sa príjemné s užitočným a návštevníci sa mali možnosť dozvedieť ako správne triediť odpad, ako využívať obnoviteľné zdroje, mohli spoznať triky ako produkovať menej odpadu.

Pre deti a mládež ENVI – PAK pripravil dve EKO vzdelávacie aktivity – magnetickú tabuľu a odpadové človeče. Pri každej aktivite sme testovali vedomosti detí (ale aj dospelých) otázkami o triedení, rozkladaní jednotlivých druhov odpadov a ochrane životného prostredia, jednoducho eko informácie hravou formou. Niektoré otázky boli jednoduché, iné zasa boli plné chytákov.

Nevynechali sme ani dospelých – tým sme ponúkli možnosť otestovať sa jednoduchým dotazníkom na zmeranie ekologickej stopy. Milo nás prekvapili nielen výsledky aj doplňujúce otázky o triedení odpadu. Tí najlepší, a nebolo ich málo, získali ocenenie EKOBOH a EKOSAPIENS.

Špecialitou boli špeciálne upravené kontajnery - zelený na sklo, modrý na papier a žltý na plasty, v ktorých boli vzorky toho, ako vznikajú recyklované produkty. Dospelí aj deti boli udivení z rôznych ukážok recyklátov a nových informácií, ale najväčšiu radosť mali deti, keď si niektoré materiály mohli ohmatať svojimi prštekmi a všetky deti sme odmenili darčekmi -  pexesami, pravítkami a náramkami.