08. 11. 2018

ENVI - PAK na konferencii Enviromanagement 2018

ENVI - PAK na konferencii Enviromanagement 2018
V poradí 9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie na tému dlhodobo udržateľného odpadového hospodárstva sa uskutočnil v dňoch 11. – 12. októbra 2018 na Štrbskom plese.

ENVI - PAK bol jedným z partnerov tejto konferencie a počas prvého dňa vystúpila jeho zástupkyňa Katarína Kretter s prednáškou o balíčku obehového hospodárstva (CEP) a jeho transpozícii so zameraním na odpady z obalov, na ktorej sa zamerala najmä na najväčšie výzvy, ktoré CEP prináša. Hovorila o nevyhnutnom prechode lineárne hospodárstvo na obehové, ktoré podporí konkurencieschopnosť EÚ prostredníctvom ochrany pred nedostatkom zdrojov a nestálymi cenami, umožní vytváranie nových podnikateľských príležitostí, inovačných, účinnejších spôsobov výroby a spotreby aj vznik pracovných miest.

Jedným z opatrení je to, že rozšírená zodpovednosť výrobcov sa stáva povinnou pre všetky členské štáty – vrátane povinnosti postupného zavedenia full-cost systému, ktorá je na Slovensku už stanovená v legislatíve. Ambiciózne sú záväzky, ako dosiahnuť zmiernenie negatívneho dopadu plastov na životné prostredie. Dizajn výrobku musí byť zameraný na odolnosť, opätovné použitie a vysoko kvalitnú recykláciu. V roku 2030 by mali členské štáty recyklovať viac ako 50% plastového odpadu. Recyklačné kapacity by sa mali zvýšiť a zamerať na plasty nízkej kvality, zároveň by sa mal podporiť trh s druhotnými surovinami. Ak výrobky alebo obaly obsahujú látky brániace procesom recyklácie, mali by byť postupne odstránené. Vývoj musí smerovať k ekologickému dizajnu.