ENVI - PAK patrí päť rokov k TOP značkám
Už piaty rok po sebe sme získali cenu Business Superbrands Slovakia 2022, ktorú už desať rokov udeľuje Komisia expertov Business Brand Council v programe Slovak Superbrands. TOP značky vyberajú profesionáli z oblasti biznisu, komunikácie, marketingu, médií a marketingového výskumu. Hodnotia ich podľa vopred definovaných kritérií, akými sú známosť, budovanie brandu, inovácie či prestíž.

„Pečate kvality Superbrands Award sa udeľujú už desiaty rok. ENVI - PAK si pripíše piatu za sebou. Vysokú úroveň našej značky sa nám podarilo udržať napriek dvom mimoriadne náročným pandemickým rokom. O to viac sa tešíme, že sme stále  súčasťou exkluzívnej skupiny firiem so silným príbehom“, skonštatovala Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK. 

Pečať kvality Superbrands podporuje značky a ich motiváciu posúvať úroveň podnikania stále vyššie. Spoločnosti sú do výberu nominované, nemôžu sa doň prihlásiť. Značky sú vyberané na základe ich prestíže, inovácií a známosti na trhu. Okrem vysokej kvality musia mať aj jasnú víziu či schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu. Cieľom programu Slovak Superbrands nie je len oceniť najhodnotnejšie značky, ale zároveň aj motivovať tých, ktorí sa chcú inšpirovať najlepšími.