15. 08. 2023

ENVI - PAK pokračuje v analýzach odpadu naprieč Slovenskom

ENVI - PAK pokračuje v analýzach odpadu naprieč Slovenskom
Od roku 2021 OZV ENVI - PAK dvakrát ročne zbiera a vyhodnocuje, koľko a aký odpad ľudia najčastejšie odhodia na zem. V poradí piatu analýzu voľne pohodeného odpadu v 37 lokalitách uskutočnil v máji a júni tohto roka. Po vyzbieraní bol odpad rozdelený do 12 skupín a následne vytriedený do príslušných vriec a kontajnerov. Na počet najviac bolo cigaretových ohorkov a rôznych druhov plastu. Dnes už zálohované PET fľaše a nápojové plechovky, ktorých bolo v predošlých rokoch hojne, sa prepadli na spodné priečky.

Zber odpadu prebiehal v 37 lokalitách Slovenska

K minuloročným 32 lokalitám, v ktorých sa uskutočnil zber a následná analýza odpadu, pribudlo 5 nových. Na západnom Slovensku ENVI - PAK analyzoval odpad v 10 bratislavských častiach, 3 pezinských, na 4 miestach na Záhorí, ďalej v Alekšinciach, Ivanke pri Dunaji, v Slovenskom Grobe, Trnave, v Senci, na Kunovskej priehrade, v Čunove a v Borinke. Na strednom Slovensku v Podolí, v Gemerskej Hôrke, na Kubínskej holi, v Bobrovci, na Kozovrbovskej priehrade, na Hodrušskom jazere, v Ladomerskej Vieske a v Španej Doline. Zoznam lokalít uzatvárajú východoslovenské Košice, Kvetnica pri Poprade, Polianka a Nižný Hrušov.

Počet odhodených cigaretových ohorkov výrazne predbehol všetky ostatné druhy odpadu

Výsledky minuloročnej jesennej analýzy ukázali nový trend v zložení odhodeného odpadu. Zavedením zálohovania od roku 2022 rapídne ubudlo nápojových PET fliaš a plechoviek. Zastúpili ich však iné druhy plastov, papier, sklo či hygienické potreby. Dominanciu si už minulý rok vybojoval cigaretový odpad a tento rok si ju len upevnil (33,9 %). Percentuálne sa objem cigaretového odpadu zvýšil až o 10 % od poslednej analýzy. Iné plasty si s 22,5 % udržali druhú pozíciu, pričom oproti jesennej analýze vzrástol tento druh odpadu o 1 %. Ostatné druhy odpadu počnúc papierom, ktorý je tretím najčastejším odpadom povaľujúcim sa na zemi, dosiahli len 7 a menej percent. Nápojové kartóny, ktorých bolo najmenej, sa nevyšplhali ani na percento.

„Littering alebo zber voľne pohodeného odpadu patrí už niekoľko rokov do portfólia našich aktivít nad rámec zákonných povinností. Začali sme sa mu venovať prostredníctvom iniciatívy Vezmi si ma už v roku 2019 a na novú úroveň sme túto aktivitu posunuli cez behaviorálny projekt v roku 2021. Potrebu venovať sa litteringu komunikujeme v  mestách a obciach, s ktorými spolupracujeme, ale tiež podnikáme kroky, aby sa tento problém riešil koncepčne na úrovni štátu“, vysvetlila generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK, Hana Nováková.

Cigaretového odpadu bolo najviac na západe aj východe, v strede Slovenska prevládli iné plasty

Na západnom Slovensku vrátane Bratislavy má rekordný podiel cigaretový odpad (37,04 %). Druhá priečka patrí iným plastom mimo nápojových PET fliaš (21,47 %), nasleduje sklo (8,02 %), papier (7,43 %), hygienické potreby (7,28 %). Ostatné vyzbierané druhy odpadu majú 4 a menej percent.

V strede Slovenska víťazia podobne ako v minuloročnej jesennej analýze iné plasty (37,42 %), druhý je cigaretový odpad s menej ako polovičným objemom (15,64 %) a tretí v poradí je papier (9,51 %). Na ďalších priečkach skončili iný odpad (6,75 %), PET fľaše (6,44 %), iné sklo a nápojové plechovky skončili rovnako (6,13 %) a sklené nápojové obaly (5,52 %).

Na východe cigaretový odpad predstavuje takmer polovicu všetkého vyzbieraného odpadu (49,82 %), ďaleko za ním skončili iné plasty (15,41 %) a papier (7,17 %). Za zmienku ešte stoja iný odpad (6,09 %) a BIO odpad (4,66 %). Ostatné druhy odpadu boli nájdené v zanedbateľnom množstve.

Má zmysel zbierať odpad?

„ENVI - PAK rozbehol iniciatívu Vezmi si ma tak trocha pod vplyvom profesionálnej deformácie, ako reakciu na množstvo odpadu, povaľujúceho sa po zemi. Aj keď zbierať odpad ako dobrovoľník môže niekomu pripadať zbytočné, je stále viac ľudí ochotných zohnúť sa poň a vhodiť ho do správneho kontajnera alebo vreca. Zaoberať sa zberom tohto odpadu je určite na mieste. Preto tieto aktivity organizujeme a podporujeme aj naďalej, lebo sme presvedčení, že to má zmysel. Svedčia o tom aj výsledky našich analýz, ktoré ukazujú, že pohodeného odpadu ubúda a ľuďom stále viac prekáža,“ vyjadruje svoje presvedčenie Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie ENVI - PAK.