23. 03. 2021

ENVI - PAK sa stal súčasťou platformy pre obehové hospodárstvo

ENVI - PAK sa stal súčasťou platformy pre obehové hospodárstvo
Vznikom platformy apeluje súkromný, verejný a mimovládny sektor na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatické zmeny. Platforma má názov Circular Slovakia a od 18. marca je jej súčasťou aj OZV ENVI - PAK.

Circular Slovakia je verejno-súkromná platforma na podporu prechodu na obehovú ekonomiku. Platforma spája firmy, vládu, výskum, neziskové organizácie a ďalších, aby zefektívnili komunikáciu a urýchlili výmenu znalostí. Spoločným snažením sa podporí zvyšovanie povedomia, nové partnerstvá,  výmena skúseností a vedomostí a otvorí sa dialóg pri odstraňovaní bariér transformácie na tento nový model ekonomiky.

Podobné platformy vznikajú v krajinách po celom svete. Aj pre OZV ENVI - PAK prinášajú výhody v prospech lepšieho prepojenia výsledkov výskumu so súkromnými podnikmi a zapojenia všetkých partnerov do tvorby vládnych programov a legislatívy. Na Slovensku bola iniciatíva spustená v decembri 2019, kedy sa zakladajúce organizácie, Ministerstvo životného prostredia SR, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Slovak Business Agency, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská agentúra životného prostredia, PricewaterhouseCoopers Slovensko a Holandská obchodná komora, zaviazali k vytvoreniu verejno-súkromnej platformy pre obehového hospodárstvo.

Čaká nás množstvo aktivít zameraných na obehovosť, témy zeleného financovania a obstarávania a tiež zapájanie sa do vzdelávacích projektov a spoluprác, povedala Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia marketingu a komunikácie OZV ENVI - PAK.