28. 10. 2022

ENVI - PAK školil v Trenčianskej župe

ENVI - PAK školil v Trenčianskej župe
K tohtoročným školeniam sme si  27. októbra pripísali ďalšie, realizované na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zamestnancov župného úradu a jeho organizácií školili zástupcovia spoločnosti ENVI - PAK na tému Nakladanie s odpadom a jeho správne triedenie na prevádzkach.

Trenčiansky kraj získal v tomto roku certifikát Zodpovednej spoločnosti základnej úrovne od spoločnosti ENVI - PAK, ktorý mu bol udelený na základe environmentálneho auditu. Trenčiansky samosprávny kraj sa môže pochváliť aj titulom Zelená župa. V environmentálnej oblasti sa však posúva stále ďalej a preto usporiadal pre zamestnancov TSK a jeho organizácie školenie, ako správne triediť odpad a správať sa k životnému prostrediu. Účastníci školenia prejavili o tému intenzívny záujem a na školiteľov mali nemálo otázok.