15. 06. 2022

ENVI - PAK spustil novú kampaň Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

ENVI - PAK spustil novú kampaň Zálohujme, ale nezabúdajme triediť
Vo väčšine slovenských domácností tvorí najväčšiu odpadovú položku plast. Neznamená to však, že všetok tento plastový odpad vieme aj správne vytriediť. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu OZV ENVI - PAK. Tá zároveň spúšťa novú kampaň, ktorá apeluje na zodpovednejšie triedenie plastového a kovového odpadu v domácnostiach a radí ľuďom, ako triediť konkrétne obaly obľúbených produktov.

Prieskum OZV ENVI - PAK o triedení odpadu bol realizovaný v apríli 2022 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov a vyplýva z neho, že drvivá väčšina (92 %) oslovených respondentov odpad pravidelne triedi. Neznamená to však, že ľudia triedia všetky druhy obalov rovnako precízne. Niektoré obaly triedia lepšie, iné horšie.

Z plastového odpadu najviac ľudí triedi nezálohované nápojové obaly a najmenej obaly z liekov. S triedením kovov sme na tom ešte o čosi horšie a problémy nám robia napríklad obaly zo sprejov, dezodorantov, alobal, ale aj obaly z paštét. Viac ako polovica ľudí tieto obaly stále netriedi a bežne končia v zmesovom odpade. Preto sa OZV ENVI - PAK spojila s  výrobcami a spoločnými silami chcú spotrebiteľov naučiť, ako ich obaly správne rozdeliť do farebných kontajnerov a vriec na triedený zber plastov či kovov.

Treba zálohovať aj triediť

Zálohovaním vratných recyklovateľných obalov, ktoré vstúpilo na Slovensku do platnosti od 1. januára 2022, sa znižuje množstvo PET fliaš a plechoviek v kontajneroch na triedený odpad. Stále tu však zostáva veľké množstvo rôznych druhov plastového a kovového odpadu, ktoré treba aj naďalej správne triediť.

„Skúsenosti zo zahraničia naznačujú, že po zavedení zálohovania, klesla snaha triediť ostatný odpad v domácnostiach. Našou novou kampaňou by sme chceli ľudí povzbudiť, aby na triedenie nezanevreli, skôr naopak, robili tak ešte dôslednejšie. Veríme, že to je najschodnejšia cesta k cirkulárnej ekonomike,“ objasňuje Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK. Ak ste si už v domácnosti zvykli odnášať vratné fľaše a plechovky do zálohomatov, je to správny krok, ale len zálohovanie nestačí. Zálohované nápojové PET fľaše a hliníkové plechovky tvoria totiž len malé percento všetkých plastov a kovového odpadu, ktorý vyprodukujeme.

Výrobcovia zodpovedajú za svoje výrobky a obaly z nich, aj keď sa stanú odpadom

Iniciátormi kampane z radov výrobcov sú spoločnosti Henkel, Unilever a Nestlé, ktorých produkty sa používajú takmer v každej domácnosti. „Keďže výrobcovia nesú zodpovednosť za väčšinu životného cyklu svojich výrobkov, touto iniciatívou by sme chceli našim spotrebiteľom poradiť, ako použité obaly správne vytriediť potom, ako sa stanú odpadom. Domnievame sa, že  osveta vo vzťahu k širokej verejnosti je veľmi dôležitá.  Spoločne tak prispievame k ich opätovnému zhodnocovaniu,“ tvrdia v spoločnom vyhlásení firiem.

Správnym vytriedením dostávajú aj nezálohované obaly z plastov a kovov šancu na opätovné využitie v procese recyklácie. Vyžaduje si to zodpovedné triedenie odpadu v domácnostiach. Zároveň sa tým znižuje množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý u nás končí väčšinou na skládkach. „Veríme, že touto iniciatívou prispejeme aj k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu na verejných miestach a v prírode,“ uzatvára Hana Nováková zo spoločnosti ENVI - PAK na margo cieľa, o ktorý sa ako organizácia zodpovednosti výrobcov dlhodobo zasadzuje.

Základné zásady pri triedení plastového a kovového odpadu v domácnostiach:

Jemne znečistené obaly z plastu stačí opláchnuť úžitkovou vodou. Nie je nutné ich dôkladne umývať.

Obaly z nezálohovaných plastov treba pred vyhodením do zbernej nádoby poriadne stlačiť alebo zošliapnuť a tak zmenšiť ich objem. Nestlačené obaly zaberajú zbytočne veľa miesta a oveľa skôr zaplnia odpadový kontajner alebo vrece.

Triedenie obalov sa v mestách a obciach môže líšiť. Preto sa pri triedení treba vždy riadiť pokynmi danej samosprávy.

PLASTY:

Plasty sa triedia do žltého kontajnera alebo vreca na triedený zber.

Do kontajnerov alebo vriec na plasty patria:

  • plastové obaly z potravín (napríklad syry a údeniny), mrazených výrobkov, detskej výživy, kelímky od jogurtov, obaly z instantných jedál a cestovín, zo sladkostí a slaných pochutín
  • fľaše z mlieka a mliečnych výrobkov, sirupov, oleja, octu
  • obaly z tvrdého plastu od kečupu, majonézy a horčice
  • obaly z kozmetických, hygienických výrobkov, pracích gélov a čistiacich prostriedkov
  • plastové výrobky do domácnosti a detské hračky

KOVY:

Triedenie kovov sa môže v jednotlivých mestách a obciach líšiť, preto sa pri triedení riaďte vždy pokynmi svojej obce.

Ak má mesto alebo obec samostatné zberné nádoby (kontajner/vrecia) na kovy, prislúcha im červená farba.

Kovy môžeme zbierať spolu s plastmi a nápojovými kartónmi do spoločného žltého kontajnera alebo vreca. 

V niektorých obciach sa kovy zbierajú spolu s nápojovými kartónmi, vtedy môže mať kontajner oranžovú farbu. Riaďte sa pokynmi svojej obce. 

Do kontajnerov na kovový odpad patria:

  • hliníkové obaly - z cukroviniek, keksov, kávy, masla, margarínov, syrov, 
  • kovové konzervy z paštét, sardiniek, trvanlivých jedál
  • hliníkové konzervy z nápojov s obsahom mlieka, alobal, kovové vrchnáky
  • kovové obaly z potravy pre domáce zvieratá
  • dezodoranty, laky na vlasy, spreje

Partneri projektu:

               

Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo životného prostredia.