28. 06. 2018

ENVI - PAK vzdelával deti i dospelých na ekofestivale v Nitre

ENVI - PAK vzdelával deti i dospelých na ekofestivale v Nitre
Hlavným cieľom festivalu, ktorý sa konal v priestoroch nitrianskeho Agrokomplexu v dňoch 15. a 16. júna 2018 bola prezentácia organizácií venujúcich sa ochrane prírody, environmentálnej výchove ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života.

Ekofestival

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK vo svojom stánku na 1. ročníku Ekofestivalu v Nitre poňal vzdelávanie detí i dospelých hravou formou v oblasti triedenia odpadu. Deti si obľúbili najmä ekologické človeče, na ktorom mohli svoju figúrku odpadu posunúť bližšie ku správnemu kontajneru, len ak správne odpovedali na triediacu otázku. Otázky neboli jednoduché, sme však radi, že obyvatelia Nitry majú triedenie odpadu v malíčku. Po preskúšaní deti skladali odpadové puzzle – neľútostné súboje na čas zvládali výborne a zakaždým vedeli, do ktorého kontajnera odpad na skladačke patrí. Ani dospelí sa v stánku nenudili. Mohli si spraviť obľúbený test, pri vyhodnotení ktorého zistili, aká je ich ekologická stopa. Z tých, ktorí to vyskúšali, nebol ani jeden eko-vrah, Nitra je zjavne plná obyvateľov z kategórie eko-boh a eko-sapiens. Je vidieť, že vedenie mesta si na tom, aby bola Nitra čistá a čo najväčšie množstvo odpadu mohlo byť zrecyklované, zakladá a úspešne k tomu vedie i svojich občanov.

Firmy a malovýrobcovia, ktorí sa zaoberajú rôznymi ekologickými témami, ako sú napr. ekologické staviteľstvo, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ekologické poľnohospodárstvo, biopotraviny alebo ekodrogéria, prezentovali na festivale ekologický spôsob života. Súčasťou podujatia bol aj "eko-jarmok", kde si návštevníci mohli kúpiť kvalitné výrobky od regionálnych pestovateľov, výrobcov a remeselníkov a stánky s občerstvením z lokálnych a ekologických zdrojov.

Vzdelávanie o triedení odpadu na ekofestivale v Nitre