ENVI – PAK dnes požiadal o autorizáciu na OZV
Spoločnosť ENVI – PAK dnes, 31. marca 2016, podala žiadosť o autorizáciu na OZV v súlade s novým zákonom o odpadoch

Spoločnosť ENVI – PAK (oprávnená organizácia) dnes, 31. marca 2016, podala žiadosť o autorizáciu v súlade s novým zákonom o odpadoch. 

Bolo to náročné obdobie, ktorého výsledkom je dnešné predloženie žiadosti o autorizáciu na organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV) Ministerstvu životného prostredia SR. Zodpovedne sme sa na túto úlohu pripravovali a veríme, že nám bude autorizácia udelená. Sľub, ktorý sme dali mestám a obciam zapojeným do systému ENVI - PAK, že ich náklady na triedený zber uhradíme, nám vydanie autorizácie umožní dodržať.

Najväčšie pokrytie na Slovensku má po rozdelení trhu opäť ENVI – PAK (OZV)

Mapa pokrytia ENVI - PAK

Podpisovanie zmlúv o budúcich zmluvách trvalo viac ako osem mesiacov a regionálni zástupcovia ENVI – PAK zastrešovali celé územie Slovenska. Víziou ENVI – PAK bolo uzatvoriť zmluvu s každou obcou a mestom, ktoré prejavili záujem o spoluprácu. Medzi rarity patrí uzatvorenie zmluvy s najmenšou obcou Slovenska – Príkra s 8 obyvateľmi a vrecovým systémom zberu, ako aj skutočnosť, že poslednú zmluvu podpísal ENVI – PAK s mestom Humenné iba pár hodín pred podaním žiadosti o autorizáciu.

Podpísané zmluvy s ENVI - PAK

 

   Podanie žiadosti o autorizáciu ENVI - PAK

 

 

 

Počet obcí a miest sa môže navýšiť o také samosprávy, ktoré zmluvu o budúcej zmluve nestihli podpísať a 8. apríla budú v zlosovaní do systému ENVI – PAK pridelené.