ENVI -PAK predstavil nové logo spoločnosti
ENVI - PAK predstavil klientom, partnerom a samosprávam nové logo spoločnosti, ktoré zmenil po 18 rokoch svojho pôsobenia na trhu.

Spoločnosť ENVI - PAK si v tomto roku pripomína 18 rokov od svojho založenia v roku 2003. Prešla dlhým vývojom a mnohými zmenami, ktoré súviseli aj s často sa meniacou legislatívou. Služby, ktoré poskytuje výrobcom, mestám, obciam i verejnosti, sa postupom času rozvíjali a skvalitňovali. Uskutočnila tisíce školení, prednášok a konferencií pre partnerov, klientov a samosprávy. Za kvalitné triedenie odpadu ocenila stovky firiem, samospráv a rôznych organizácií. Investovala mnoho času a financií do vzdelávania obyvateľov všetkých vekových kategórií.

Jednou z mála vecí, ktoré zostávali počas 18 rokov rovnaké, bolo logo. Neraz sa spoločnosť zaoberala myšlienkou, že tak, ako prešli zmenou dizajnu jej web stránky a všetky propagačné, vzdelávacie a informačné materiály, dozrel čas aj na zmenu jej hlavného identifikačného znaku. Čas zmeny nastal práve v roku, kedy sa teší z pekného osemnásteho výročia.

Nové logo ENVI - PAK je tvorené pre spoločnosť charakteristickou zelenou farbou s jemným oblúkom a „ZELENÝM BODOM“, je výraznejšie, veľmi dobre čitateľné a pôsobí dynamickým dojmom. Vhodne vystihuje a charakterizuje súčasný ENVI - PAK.

Krátke video, ktoré je stručným vyjadrením posolstva a kreatívneho spracovania nového loga, si môžete pozrieť TU.