ENVI - PAK vzdelával na jarmoku v Považskej Bystrici
Na tradičnom Považskobystrickom jarmoku sa zišlo mnoho obyvateľov, starších, mladších i tých najmenších

Na tradičnom Považskobystrickom jarmoku sa zišlo mnoho obyvateľov, starších, mladších i tých najmenších. Nezabudli sa zastaviť ani v stánku ENVI - PAK, kde si spravili test ekologickej stopy, aby zistili, ako sú na tom s ochranou životného prostredia. Okrem toho sme im vysvetľovali, ako a kam odovzdať vratné obaly, ako predísť tvorbe odpadu a ak už odpad tvoria, ako ho majú správne triediť, aby mohol byť úspešne zrecyklovaný a znovu použitý.

Najmä deti  mali záujem o farebné kontajnery, pri ktorých sa zahrali na správnych triedičov a smetiarov. Za odmenu dostali nálepky, svietiace náramky či cukríky. Tí starší sa pýtali na pikošky zo sveta triedenia a recyklácie odpadov. Zaujímalo ich, čo kam majú vhodiť a ako funguje proces triedenia na Slovensku a v zahraničí. Nezabudli si od nás vziať materiály o správnom triedení, aby mohli učiť doma aj ostatných rodinných príslušníkov. Tešíme sa, že záujem o životné prostredie a triedenie odpadov má stúpajúci charakter a to nielen v Považskej Bystrici.

Triedenie odpadu na jarmoku v Považskej Bystrici   Triedenie odpadu na jarmoku v Považskej Bystrici

Triedenie odpadu na jarmoku v Považskej Bystrici   Triedenie odpadu na jarmoku v Považskej Bystrici