EXPRA spája sily so Združením európskych výrobcov sklenených obalov

Organizácie zodpovednosti výrobcov v celej Európe sa zaväzujú zvyšovať kvalitu a efektívnosť recyklácie skla prostredníctvom triedeného zberu, kvalitnej recyklácie a výroby skla v uzavretých cykloch.

Praktickým príkladom toho, ako dosiahnuť skutočnú cirkuláciu sklenených obalov, je projekt pre sklené obaly „Close the Glass Loop“, ktorý iniciovala spoločnosť FEVE (Združenie európskych výrobcov sklenených obalov) a ktorého cieľom je do roku 2030 dosiahnuť 90 % zberu sklenených obalov. Tento projekt by mal zároveň zabezpečiť, aby sa recyklovaný materiál znovu použil do nového výrobného procesu sklenených obalov a organizácie zodpovednosti výrobcov pritom zohrávajú kľúčovú úlohu.

Generálny riaditeľ EXPRA, Joachim Quoden, poznamenal: „EXPRA podporuje „Close the Glass Loop“, pretože naša organizácia a jej členovia sa snažia neustále zlepšovať efektivitu tohto cyklu podporou a investovaním do inovatívnych modelov zberu, vysoko kvalitného triedenia a recyklácie a najmä do vzdelávania spotrebiteľov, ktorí uzatvárajú celý tento proces. Tešíme sa na užšiu spoluprácu s ostatnými zúčastnenými stranami pri hľadaní najúčinnejších spôsobov a prostriedkov na riešenie problémov, ale tiež na využitie príležitostí vyplývajúcich z nových právnych predpisov EÚ o odpade“.

„Tento záväzok organizácií zodpovednosti výrobcov „Close the Glass Loop“ v celej Európe je pre sklársky priemysel silným signálom, že nastal čas pre zmenu k obehovej ekonomike,“ uviedol Michel Giannuzzi, prezident FEVE.

O úlohách OZV pri zbere skla a maximalizácii recyklácie skla sa diskutovalo na seminári 12. decembra 2019 v Bruseli, na ktorom sa stretli účastníci zo 14 rôznych krajín a 16 rôznych organizácií zodpovednosti výrobcov. To, ako výrobcovia skla a spracovatelia črepov spolupracujú pri minimalizácii strát a zvyšovaní kvality recyklovaného skla, ako môžu fungujúce systémy OZV pomôcť k zvýšeniu informovanosti a vzdelávania občanov, aby sa zbieralo viac kvalitnejšieho skla, boli len niektoré problémy, o ktorých sa diskutovalo. Celkovo sa prezentovalo a diskutovalo o ôsmich rôznych národných hľadiskách, ktoré zdôrazňovali rozmanitosť systémov odpadového hospodárstva v celej Európe, ale aj dôležitosť riešení šitých na mieru pre každú krajinu.

OZV ENVI-PAK je jedným zo zakladajúcich členov medzinárodnej neziskovej aliancie EXPRA so sídlom v Bruseli. EXPRA zastrešuje významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktoré sú vo vlastníctve priemyslu a fungujú na neziskovom princípe.