13. 06. 2022

Festival kumštu, remesla a zábavy a triedenie odpadu s OZV ENVI - PAK patria k sebe

Festival kumštu, remesla a zábavy a triedenie odpadu s OZV ENVI - PAK patria k sebe
Krásny areál banskoštiavnického Starého zámku po ročnej pauze znova ožil. 24. ročník Festivalu kumštu remesla a zábavy s podtitulom ŠTIAVNICKÉ KUMŠTÁRIUM sa uskutočnil 4. júna 2022. Nádvorie zámku obohatila ekologickými aktivitami aj organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, ktorá hravou formou vzdelávala návštevníkov.

Celodenný pestrý program s divadlom, hudbou, sokoliarmi, tvorivými dielničkami, večerným koncertom sme oživili obľúbenými aktivitami zameranými na triedenie odpadu – odpadové puzzle, magnetická tabuľa a ekologické človeče.

Deti podľa predlôh skladali plastovú a sklenenú fľašu, papierovú krabicu či kovovú plechovku alebo správne roztriedili magnetky. Najnáročnejšou, ale najzaujímavejšou aktivitou na získanie nových vedomostí bolo ekologické človeče, kde každý hod kockou bol sprevádzaný otázkou o triedení odpadu a len správna odpoveď zaručila postup k cieľu a získanie odmeny pre víťaza.

Pripravené odmeny za splnenie aktivít ako papierové pravítka a pexesá, maľovanky alebo fosforové náramky potešili všetky deti. Nechýbali diskusie o triedení odpadu, čo kam patrí, najčastejšie chyby v triedení, ale aj ako nakladať s jednotlivými druhmi odpadov.

Samozrejmosťou bolo aj samotné triedenie odpadu do farebných kontajnerov na triedený zber ako aj biologicky rozložiteľný riad, príbory a poháre s podrobným návodom „čo kam patrí“. Zavedenie viacerých ekologických krokov prispelo aj k záujmu návštevníkov o triedenie odpadov a ochranu životného prostredia. Každý jeden vystavovateľ prispel k neopísateľnej atmosfére a spoločnými silami sa nám podarilo vyčariť skvelú atmosféru.  Tešíme sa na ďalšie festivalové stretnutie.