Garancia splnenia zákonných povinností je pri výbere OZV rozhodujúca

Pri našich službách nás zaujíma spätná väzba, preto sme oslovili všetkých svojich klientov s prosbou o odpovede v krátkom anonymnom dotazníku. Potešila nás mimoriadna odozva, keďže sa nám vrátilo takmer 47 % vyplnených dotazníkov.

Zisťovali sme, ktoré služby OZV výrobcovia oceňujú, na základe čoho sa pri výbere OZV rozhodujú a potešilo nás i hodnotenie našich služieb.

Najdôležitejším faktorom pri výbere OZV je jej stabilita. Garancia splnenia zákonných povinností  je rozhodujúca až pre 72 % našich klientov. Rozhodovanie na základe ceny udáva 15 % opýtaných a u 8 % klientov zavážia vzdelávacie a osvetové aktivity, ktoré OZV organizuje  pre verejnosť.

Bezplatné právne poradenstvo a organizovanie bezplatných odborných seminárov a školení sú pre 67 % klientov najoceňovanejšími službami ENVI-PAK nad rámec zákona. Ďalšou pridanou hodnotou spomedzi týchto služieb je pre 24 % výrobcov výpočet úspory emisií a CO2 podľa metodiky vyvinutej spoločnosťou BIO by Deloitte.

Až 53 % výrobcov prihliada na medzinárodné prepojenia OZV ENVI-PAK (členstvá v aliancii EXPRA PRO EUROPE) a pre 26 % výrobcov je dôležité i to, v ktorých mestách a obciach OZV pôsobí a financuje triedený zber.

Oceňujeme, že internetová stránka envipak.sk je pre našich klientov viac než pracovným nástrojom. Až 74 % klientov využíva webstránku ako zdroj informácií a len 26 % klientov ju používa výlučne na zasielanie štvrťročných výkazov. Podľa výsledkov prieskumu sa záujmu teší i naša vzdelávacia internetová stránka www.triedime.sk. 56 % zo všetkých klientov ju pozná a 39 % z nej získava informácie o triedení.

Prostredníctvom dotazníkov sme dostali i niekoľko zaujímavých podnetov a povzbudení do ďalšej práce.

Všetkým klientom ďakujeme!