04. 11. 2022

Interaktívne divadelno – hudobné predstavenie vzdelávalo deti o triedení odpadu

Interaktívne divadelno – hudobné predstavenie vzdelávalo deti o triedení odpadu
Karlovarské hudební divadlo – Divadlo Dětí Karlovy Vary v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK prinieslo na Slovensko nový vzdelávací divadelno – hudobný projekt  International Children´s Music Theatre. Jeho prvý ročník sa uskutočnil v dňoch 23. – 27. 10. 2022.

Deti z materských a základných škôl sa o triedení odpadu vzdelávali pomocou kultúry. Interaktívne dvojjazyčné (česko-slovenské) predstavenie o Balynce, dobrém štěněti ich zábavnou formou učilo, ako správne triediť odpad. Deti sa počas predstavenia aktívne zapájali do deja, a tak si na vlastnej koži vyskúšali základné princípy ekologického správania. Učiteľky už vopred dostali rôzne metodické materiály, a tak sa na predstavenie mohli so svojimi žiakmi pripraviť už pred jeho začiatkom.

V rozprávke s pesničkami O Balynce, dobrém štěněti hrali štyria herci, ale účinkovali v nej aj bábky. Šteniatko Balynka spoločne s partiou kamarátov objavilo zabudnutú záhradu, v ktorej vládol čarodejník – kocúr Robert. Ale jeho kúzla jedného dňa prestali fungovať, pretože v záhrade začal panovať veľký neporiadok. Balynke pomohli deti a záhadu so vznikajúcim neporiadkom nakoniec spoločne vyriešili.

Divadelné predstavenie má v Českej republike za sebou už viac ako 900 predstavení. Na Slovensku sa minulý týždeň uskutočnilo 10 predstavení, ktoré videlo viac ako 2000 detí z 12 základných a 13 materských škôl v Poprade, Banskej Bystrici, Trnave, Nitre a v Makove.

Veľmi sa teším, že sme boli súčasťou tohto podujatia. Naživo sme sledovali, ako sa deti zapájali do deja a spoluvytvárali príbeh, a ako si pomocou zážitku a emócie osvojili základné princípy triedenia,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia pre komunikáciu OZV ENVI – PAK a dodáva: „Práve edukácia detí v oblasti triedenia odpadu je aj jednou  z našich hlavných priorít. Deti si vedia veľmi rýchlo osvojiť návyky správneho triedenia a to, čo sa sami naučia, prinášajú domov, a ďalej tak vzdelávajú svojich rodičov aj starých rodičov.“

Šéf divadelného súboru Libor Balák po skončení predstavení skonštatoval: „Prístup k triedeniu odpadu je v Čechách aj na Slovensku veľmi podobný. Už počas samotných predstavení som videl, že deťom na Slovensku nie je triedenie odpadu cudzie, čo sa prejavilo aktívnou účasťou a zapájaním sa do aktivít priamo na javisku.“

O Divadle Dětí

Divadlo Dětí je pôvodom z Karlových Varov a nadväzuje na 40 ročnú divadelnú tradíciu.  V súčasnosti osloví ročne minimálne 45 000 detí. Svojou tvorbou reflektuje potreby súčasného sveta, preto okrem iného vznikajú aj projekty zamerané na environment a históriu.

Vyššie spomínaný koncept Medzinárodného detského hudobného divadla/ICMT (International Children's Music Theatre) je v súčasnej dobe rozvíjajúca sa vetva Divadla Dětí, ktorý si kladie za úlohu šíriť myšlienku nevyhnutnosti ľudskej vzájomnosti nielen medzi divadelníkmi naprieč národnosťami, ale aj medzi najmladšími divákmi. Koncept, ktorý borí mýty o strachu z odlišnosti a spája bez ohľadu na národnosť, sociálne postavenie, osobnú históriu, vek, politické, náboženské či iné zameranie, ponúka tichú a pokornú voľbu odpovede na otázku 'Som vo svete, alebo je svet vo mne?'