26. 04. 2019
Článok

JARNÝ EKOFESTIVAL 2019 na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch

JARNÝ EKOFESTIVAL 2019 na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch

OZV ENVI - PAK sa 25. apríla zúčastnila jarného EKO festivalu a žiakom materských a základných škôl pripravili bohatý program v výstižným názvom „Trieďme spolu odpad“.

Hlavné námestie v Nových Zámkoch sa od 10:00 hod. do 17:30 hod. zaplavilo veľkými skupinami detí, ktoré sa spolu s pedagógmi so záujmom zapájali do všetkých pripravených aktivít. Deti si počas slnečného dňa otestovali svoje vedomosti ako správne triediť odpad a chrániť životné prostredie.

Bohatý program pre deti

Na jednotlivých stanovištiach sa deti hravou formou vzdelávali pri magnetickej tabuli, kde priraďovali magnetky ku správnym farebným kontajnerom. Na ďalších stanovištiach spoločne skladali odpadové puzzle alebo si zahrali ekologické človeče spojené s jednoduchými, ale veľmi užitočnými otázkami o triedení odpadu. A taktiež sa naučili ako aj čo sa s odpadom deje po jeho vytriedení a čo všetko sa z vytriedeného odpadu dá vyrobiť.


S veľkým záujmom sa deti zapájali aj do správneho triedenia rôznych druhov odpadu do farebných kontajnerov v čo najkrajšom čase. Pripravené boli samozrejme aj chytáky, ako napríklad mastná krabica od pizze. Súťažili vždy dve družstvá proti sebe, ktoré sme na konci vyhodnotili. Po ich úspešnom absolvovaní sme všetky deti odmenili vzdelávacími materiálmi, pexesami, pravítkami, náramkami, nálepkami a sladkosťami. Neodolateľnou atrakciou bol pre deti aj dospelých ekologický kartónový nábytok, ktorý si mohli nielen pozrieť, ale aj sadnúť si na kartónovú stoličku.

Nezabudli sme ani na dospelých

U dospelých sme vzbudili záujem jednoduchým dotazníkom na zmeranie ekologickej stopy, prostredníctvom ktorého mali možnosť preveriť, či sa správajú priateľsky k životnému prostrediu a nakoľko zaťažujú či chránia našu planétu. Tí najlepší, a nebolo ich málo, získali ocenenie EKOBOH, najviac zastúpená bola z kategória EKOSAPIENS. EKOVRAH nebol ani jeden, čo nás veľmi potešilo.


Fotky z podujatia nájdete na stránkach mesta.