Jeseň 2016 v znamení konferencií
Tohtoročná jeseň sa v spoločnosti ENVI - PAK niesla v znamení konferencií. Zúčastnili sme sa štyroch konferencií, ktoré boli venované implementácii zákona o odpadoch.

Boli nimi medzinárodný kongres Deň odpadového hospodárstva 2016  zameraný na oblasť odpadového hospodárstva a životného prostredia, konferencia Improved Waste Management, kde sme prezentovali rozšírenú zodpovednosť výrobcov – základný princíp nového zákona o odpadoch, ďalej konferencia Združenia miest a obcí Slovenska, kde sme sa venovali spolupráci ENVI - PAK a samospráv (konferencia sa niesla pod názvom Odpadové hospodárstvo z pohľadu miest a obcí) a v neposlednom rade sme informovali o potrebe vzdelávania a správneho triedenia odpadu na 13. medzinárodnej konferencii o kvalite a spoločenskej zodpovednosti organizovanej ÚNMaS SR.

Konferencia spoločenská zodpovednosť

Konferencia spoločenská zodpovednosť

Konferencia ZMOS

Konferencia ZMOS

Konferencia pre obce