09. 09. 2021

K tradíciám slovenského vidieka prispel svojimi aktivitami aj ENVI - PAK

K tradíciám slovenského vidieka prispel svojimi aktivitami aj ENVI - PAK
Dva dni sme v areáli Agrokomplexu v Nitre učili deti správne triediť odpad.

Prvý ročník pekného podujatia pod názvom Tradície slovenského vidieka otvoril minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Samuel Vlčan, v priestrannom areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Štvordňové podujatie sa uskutočnilo 19. až 22. augusta a prilákalo niekoľko tisíc návštevníkov.

ENVI - PAK podporil podujatie edukatívnymi hrami pre deti, ktoré za správne triedenie odpadu dostali malé darčeky a vzdelávacie materiály o triedení odpadu. Obrie pexeso, puzzle, magnetky, ktoré deti priraďovali ku kontajneru správnej farby, ale aj dotazník pre rodičov o veľkosti ekostopy, ktorú zanechávajú v prírode, mali úspech u malých aj veľkých.

Hlavnou témou podujatia boli história a tradície v poľnohospodárstve, potravinárstve a ich prepojenie na súčasnosť. Cieľom bolo vzbudiť záujem verejnosti o poľnohospodárstvo, vidiek, prírodu a bohaté slovenské tradície.