06. 04. 2023

Kvalita našich procesov je už 13 rokov potvrdzovaná nezávislými audítormi

Kvalita našich procesov je už 13 rokov potvrdzovaná nezávislými audítormi
Teší nás, že sa už od roku 2010 môžeme pochváliť splnením noriem kvality, ktoré potvrdzujú certifikáty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 27001:2013 a nedávno sme opäť úspešne prešli recertifikáciou LL C (Certification) na ďalšie obdobie.

Požiadavky na kvalitu sú na trhu rozmanité a dynamické a iba so systematickým princípom riadenia ich možno trvalo a úspešne plniť.

Čo to v praxi znamená

ISO 9001 deklaruje zavedenie systémového a procesného prístupu v riadení spoločnosti a zavedenie systému neustáleho zlepšovania.

ISO 14001 znamená zavedenie systémového prístupu organizácie k životnému prostrediu a systému neustáleho zlepšovania v tejto oblasti.

Ako jediná OZV na Slovensku sme držiteľom certifikátu ISO 27001:2013. Tento certifikát pre výrobcov znamená, že informácie o nich sú u nás zavedením systematického prístupu v oblasti bezpečnosti informácií v organizácii dobre strážené a zamedzuje možným rizikám úniku informácií.