30. 03. 2023

Máme zelenú cenu GREEN BRANDS

Máme zelenú cenu GREEN BRANDS
Naša spoločnosť sa môže tešiť ďalšiemu významnému medzinárodnému oceneniu GREEN BRANDS Slovakia za dlhodobo udržateľné a zodpovedné podnikanie.

ENVI - PAK získal za neustále zlepšovanie a zefektívňovanie systému triedeného zberu, ktorým zvyšuje úroveň zhodnocovania a recyklovania odpadu, ocenenie kvality GREEN BRANDS Slovakia, ktoré jej bolo udelené v kategórii Spoločnosť. "Získanie ocenenia je pre nás dôkazom fungujúcej udržateľnej stratégie a prístupu k zodpovednému podnikaniu. Veľmi nás teší, že získané ocenenie GREEN BRANDS Slovakia sme si mohli prevziať osobne na slávnostnom galavečere v Budapešti", s potešením konštatovala generálna riaditeľka ENVI - PAK Hana Nováková.

Na podujatí nechýbali ani zástupcovia ostatných ocenených značiek zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Podujatie sa už tradične konalo s prihliadnutím na maximálnu udržateľnosť, čomu bol prispôsobený výber miesta, logistika aj organizácia.

Pečať kvality GREEN BRANDS, registrovaná v celej EÚ, hodnotí značky na základe nezávislého, transparentného a vysoko rešpektovaného trojstupňového procesu, ktorého súčasťou je aj dôkladný audit. V ňom sa  hodnotili dopady ich podnikania na životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj. Pečať kvality GREEN BRAND, získajú ocenené značky po dôkladnom posúdení odbornou porotou, ktorá je kľúčovou súčasťou procesu hodnotenia a garantom odbornosti a nezávislosti.