Medzinárodný deň lesov oslávte aktívne
S príchodom jari si od roku 2012 každoročne 21. marca pripomíname Medzinárodný deň lesov. Bol vyhlásený OSN a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií.

O tom, že lesy sú životne dôležité pre prírodu a ľudí niet pochýb. Stromy menia oxid uhličitý na kyslík. Poskytujú domov a útočisko miliónom bytostí zvieracej ríše, zachytávajú dusičnany a fosforečnany z chemických postrekov, čím chránia vodné plochy vo svojej blízkosti. Lesy udržiavajú vlhkosť pôdy aj vzduchu, znižujú následky povodní a v neposlednom rade prospievajú nášmu zdraviu, lahodia oku aj našim zmyslom. Lesy sú úžasným miestom pre všetky druhy rekreácie a drevo stromov nezameniteľným materiálom na množstvo produktov a tiež výborným zdrojom tepla.

Les pre nás a prírodu znamená mnoho, preto musíme aj my pomáhať jemu. Podľa údajov MŽP SR narástol v priebehu posledných štyroch rokov priemerný ročný úbytok lesa takmer o štvrtinu. Chráňme ho pred necitlivým odlesňovaním, čistime ho od odpadkov na prechádzkach a predovšetkým odpad doň vôbec nenosme. Zasaďme si vlastný strom a starejme sa oň. Zapojme sa do niektorej z mnohých iniciatív, ktoré lesy chránia a bojujú za ne.

ENVI - PAK už štvrtý rok podporuje iniciatívu Vezmi si ma, ktorá vyzýva ľudí, aby chránili svoje životné prostredie aj tým, že budú lesy čistiť od odpadu, ktorý tam zanechajú ľudia. Zapojte sa aj vy a urobte niečo pre „svoj les“, prírodu, pre seba aj pre všetkých. Viac sa dozviete na stránke https://www.vezmisi.ma/

Vedeli ste, že?

- Vytriedením a recykláciou 1000 kg papiera sa ušetrí toľko vody, koľko potrebuje človek na každodenné sprchovanie počas troch rokov a pritom zachráni 17 stromov, ktoré by sa inak museli vyrúbať?

- Lesy a lesnaté územia sú tvorené z približne 60 000 druhov drevín?

- Viac ako miliarda ľudí je priamo závislá na lese a produktoch z neho?

- Genetická rozmanitosť pomáha lesom vysporiadať sa s klimatickými zmenami a inými ohrozeniami?

- Biodiverzita je vážne ohrozená odlesňovaním, rozpadom lesov a klimatickými zmenami?

- Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a ich obnova sú rozhodujúce pre ľudí, biodiverzitu a klímu?

Zdroje:

https://www.minzp.sk/