Nová súťaž! Staňte sa dizajnérmi a navrhnite sériu recyklokošov

Zapojte sa do súťaže OZV ENVI-PAK, staňte sa spolutvorcami nápadu, ako lepšie triediť odpad na školách a pomôžte tak ku krajšiemu životnému prostrediu na Slovensku! Víťazný nápad vyhrá nielen skvelé ceny, edukačné pomôcky, výlet pre celú triedu na triediacu linku, ale stane sa aj inšpiráciou edukačného materiálu pre ostatné školy. Buďte práve vy inšpiráciou pre celé Slovensko!

OZV ENVI-PAK spustil 30. októbra 2019 súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť všetky triedy základných škôl a osemročných gymnázií so žiakmi do 15 rokov (vrátane) a ktorá potrvá do 30. novembra 2019. A ako na to?

Vytvorte si v triede vlastné recyklované koše na triedený zber. Použite jednotlivé materiály, ktoré symbolizujú triedený zber (papier, plast, kartóny, plechovky, atď.) vo vašej obci alebo meste a skúste z nich spraviť tú najkreatívnejšiu a najužitočnejšiu sériu recyklokošov na triedený zber. Nech sú to také koše, do ktorých bude chcieť hádzať správne vytriedený odpad úplne každý. Ich výrobu si nezabudnite poriadne zdokumentovať. Urobte fotografie s popisom postupu svojej práce, ktoré nám potom pošlete  prostredníctvom kontaktného formulára na http://www.triedime.sk/recyklokose. Víťazný návod poslúži aj ostatným školám ako inšpirácia.

Tú najlepšiu a najkreatívnejšiu sériu recyklokošov, samozrejme, štedro odmeníme! Triede, ktorej séria košov porotu najviac osloví, zabezpečíme výlet na triediacu linku, aby všetci videli, ako to tam funguje. Za víťazný návrh dostane trieda darčeky, edukačné materiály, reklamné predmety a tento návrh sa stane námetom edukačného materiálu pre ostatné školy.

Zároveň odmeníme aj pedagóga, ktorý bude na výrobu recyklošov dohliadať a škole, z ktorej bude víťazný návrh pochádzať, poskytneme tri série košov na triedený zber určené do spoločných priestorov.

Viac informácií nájdete tu: www.triedime.sk

Tešíme sa na vaše nápady!