04. 12. 2013

O nových povinnostiach v súvislosti s novelou zákona sme hovorili na TA3

Od 1. januára 2013 platí zákon č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a zákon o obaloch

Od 1. januára 2013 platí zákon č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a zákon o obaloch. Novela zákona je tzv. technickou transpozíciou smernice o odpade, pričom neobsahuje koncepčné zmeny odpadového hospodárstva, mení len čiastkové oblasti úpravy najmä zákona o odpadoch, ale aj zákona o obaloch a zákona o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. O vplyvoch novely na najviac dotknuté subjekty – samosprávy a podnikateľov porozprávala v relácii Ekonomika na TA3 Hana Nováková MBA, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK.

Záznam relácie: