05. 09. 2023

Odborná konferencia ENVIROMANAGEMENT 2023

Odborná konferencia ENVIROMANAGEMENT 2023
Aktuálny 13. ročník medzinárodnej odbornej konferencie ENVIROMANAGEMENT 2023 sa uskutoční 2. – 3. októbra na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. ENVI - PAK sa konferencie zúčastní ako partner a zároveň ako prednášajúci či člen programového výboru.

Konferencia bude zameraná na metriky používané v odpadovom hospodárstve, dôležitosť údajov o odpade v priemysle, ich využitie na zlepšenie podnikateľskej a environmentálnej výkonnosti. Tematicky konferencia pokryje otázky od merania skládkových plynov na skládkach, cez výpočet výkonu a efektívnosti zariadení na energetické zhodnotenie odpadov až po ďalšie kľúčové témy, akými sú rozpočty a poplatky v odpadovom hospodárstve, manipulácie s údajmi, či posledné novinky z odpadového hospodárstva a využívanie surovinových zdrojov.

Po ukončení odborného programu bude nasledovať exkurzia do najmodernejšej kompostárne na Slovensku, ktorá sa nachádza v Kežmarku.