Ohliadnutie sa za rokom 2016
Bol to rok plný zmien. Prispôsobili sme sa novej legislatíve, zavedeniu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a od 1. júla sme sa stali organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Od tohto dátumu výrobcovia plne financujú triedený zber v mestách a obciach.

Bol to rok plný zmien. Prispôsobili sme sa novej legislatíve, zavedeniu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a od 1. júla sme sa stali organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Od tohto dátumu výrobcovia plne financujú triedený zber v mestách a obciach. 

My ako OZV prostredníctvom zberových spoločností zabezpečujeme vyzbieranie, dotriedenie a recykláciu vytriedeného odpadu a tento triedený zber v obciach a mestách aj plne financujeme. 

Základnou úlohou voči výrobcom je plnenie legislatívnych povinností, najmä plnenie záväzných cieľov a limitov. Preto sa výrobcom snažíme prinášať čo najefektívnejšie riešenia, stav v mestách analyzujeme a poskytujeme optimalizačné riešenia na mieru samosprávam. Súčasne cielene vzdelávame obyvateľov všetkých vekových skupín. 

Aby bolo vzdelávanie obyvateľstva komplexné, vypracovali sme špeciálny projekt vzdelávania detí a mládeže prostredníctvom pedagógov základných a materských škôl. 

Pozitívna odozva na naše služby zo strany výrobcov i zo strany miest a obcí v podobe referencií je pre nás najlepšou odmenou, ktorú si veľmi vážime. 

ENVI - PAK ako organizácia zodpovednosti výrobcov je podľa Zákona o odpadoch 79/2015 povinná zverejniť údaje v Správe o činnosti. Ak chcete čítať viac o našich službách, činnosti a aktivitách v roku 2016, stiahnite si správu o činnosti.