31. 07. 2018

Ohliadnutie za rokom 2017

Ohliadnutie za rokom 2017
Rok 2017 bol pre spoločnosť ENVI - PAK mimoriadne úspešným a to aj vďaka Vám, našim partnerom. ​​​​​​​Výrobcovia, ktorí plnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, kontinuálne financovali triedený zber vo viac ako 1550-tich slovenských obciach a mestách.

V roku 2017 sme splnili limity zhodnocovania a recyklácie a zberový podiel pre všetkých zastúpených výrobcov. Výrobcovia i samosprávy nám dali svoju dôveru a ENVI - PAK tak potvrdil pozíciu významného hráča na trhu. Zveľaďovanie systému triedeného zberu, zvyšovanie zhodnocovania a recyklácie, ako aj komfort triedenia pre občanov sú našou prioritou. Pre nastavenie efektívneho systému je kľúčová spolupráca obce, výrobcov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a zberovej spoločnosti. Práve vďaka našej vzájomnej spolupráci množstvo vytriedeného odpadu na Slovensku stúpa, zvyšuje sa celková miera zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov a znižuje sa skládkovanie.

ENVI - PAK ako organizácia zodpovednosti výrobcov je podľa Zákona o odpadoch 79/2015 povinná zverejniť údaje v Správe o činnosti. Ak chcete čítať viac o našich službách, činnosti a aktivitách v roku 2017, stiahnite si správu o činnosti.