31. 01. 2023
Článok

OZV ENVI - PAK – ZOZNAM OBCÍ 2023

OZV ENVI - PAK – ZOZNAM OBCÍ 2023

OZV ENVI - PAK v zmysle platnej odpadovej legislatívy zaslala na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zoznam obcí, s ktorými má na kalendárny rok 2023 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

Predmetný zoznam obcí OZV ENVI - PAK zverejňuje aj na svojom webovom sídle, nájdete ho TU

Všetkým zmluvným obciam ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

V prípade záujmu o doplňujúce informácie sa môžete obrátiť na odborníkov v ENVI - PAK, a.s.