21. 02. 2019

OZV ENVI - PAK obhájil ocenenie Slovak Business Superbrands Award aj v roku 2019

OZV ENVI - PAK obhájil ocenenie Slovak Business Superbrands Award aj v roku 2019
Komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila spoločnosti ENVI - PAK cenu Slovak Business Superbrands Award 2019. Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky.

Ocenenie Superbrands je potvrdením našej kvality a povzbudením pre našich klientov a partnerov. O udelení Superbrands Award rozhoduje expertná skupina Business Brand Council na základe informácií poskytnutých spoločnosťou BISNODE a Dun&Bradstreet. Členmi Brand Councilu sú uznávaní odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy. „Opätovné získanie ocenenia v projekte Superbrands nás veľmi teší. Je to pozitívna spätná väzba nielen pre našich partnerov, ale aj na hodnotu samotnej značky, ktorú na Slovensku vytvárame už šestnásť rokov,“ Mgr. Hana Nováková, MBA.