30. 06. 2022

OZV ENVI - PAK V 1. ŠTVRŤROKU 2022

OZV ENVI - PAK V 1. ŠTVRŤROKU 2022
Spoločnosť ENVI - PAK založená v roku 2003 poprednými výrobcami balených výrobkov bola prvým reprezentantom rozšírenej zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Už 19 rokov ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu.

V 1. štvrťroku 2022 sme v mene výrobcov, ktorým plníme povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch, v zazmluvnených obciach zabezpečovali a zlepšovali triedený zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov. Výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK financovali v obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov. Tým sa šetrili náklady občanov aj obcí, keďže tento triedený zber v obciach nehradia občania, ale výrobcovia.

Naďalej vzdelávame verejnosť v triedení odpadov, v tom, ako odpadom predchádzať a motivujeme ľudí k triedeniu prostredníctvom médií, osobne aj prostredníctvom on-linu, sociálnych sietí a internetových stránok www.triedime.sk a www.envipak.sk, kde sú prístupné vzdelávacie materiály určené obyvateľom, ale aj na environmentálnu výchovu detí a mládeže. Distribuovali sme informačné plagáty, direct maily, letáky i nálepky na kontajnery zamerané na správne triedenie a články v celoslovenských aj lokálnych médiách. 

Ak chcete vedieť viac o našich službách, činnosti a aktivitách v 1. štvrťroku 2022 prečítajte si originálny dokument, ktorý nájdete TU.