29. 10. 2021
Správa o činnosti

Správa o činnosti za 3. štvrťrok 2021

Správa o činnosti za 3. štvrťrok 2021

Spoločnosť ENVI - PAK založená v roku 2003 poprednými výrobcami balených výrobkov bola prvým reprezentantom RZV na Slovensku. ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu už 18 rokov.

V 3. štvrťroku 2021 sme vďaka výrobcom, ktorým plníme povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch, v zazmluvnených obciach zabezpečovali a zlepšovali triedený zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov. Výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK financovali v obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktoré pochádzali z domácností. Tým šetril náklady občanov aj obcí, keďže tento triedený zber v obciach nehradili občania, ale výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.


Naďalej sme vzdelávali občanov v triedení odpadov, ako predchádzať odpadom a motivovať ľudí k triedeniu prostredníctvom médií, ale tiež osobne aj virtuálne prostredníctvom on-linu, sociálnych sietí a internetových stránok www.triedime.sk a www.envipak.sk, kde sú prístupné vzdelávacie materiály určené na environmentálnu výchovu detí a mládeže, ale aj pre širokú verejnosť. Distribuovali sme motivačné plagáty, direct maily, letáky i nálepky na kontajnery zamerané na správne triedenie a články v celoslovenských aj lokálnych médiách. 


Ak chcete vedieť viac o našich službách, činnosti a aktivitách v 3. štvrťroku 2021, prečítajte si originálny dokument, ktorý nájdete tu.