30. 07. 2021

OZV ENVI - PAK V DRUHOM ŠTVRŤROKU 2021

OZV ENVI - PAK V DRUHOM ŠTVRŤROKU 2021
Spoločnosť ENVI - PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov. Bola tak prvým reprezentantom RZV na Slovensku. ENVI - PAK tak už 18 rokov zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu.

Aj v 2. štvrťroku 2021 sme vďaka výrobcom, ktorým plnime povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch, v zazmluvnených obciach zabezpečovali a zlepšovali triedený zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov. Výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK financovali v obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktoré pochádzali z domácností. Tým šetril náklady občanov aj obcí, keďže tento triedený zber v obciach nehradili občania, ale výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Taktiež sme vzdelávali občanov v triedení odpadov – kvôli pandemickej situácii najmä virtuálne prostredníctvom on-linu, sociálnych sietí a internetových stránok www.triedime.sk a www.envipak.sk, kde sú prístupné vzdelávacie materiály určené na environmentálnu výchovu detí a mládeže, ale aj pre širokú verejnosť. Distribuovali sme motivačné plagáty o stláčaní odpadu, letáky i nálepky na kontajnery zamerané na správne triedenie a články o biologicky rozložiteľnom komunálnom odpade, ale aj o budúcom zálohovaní. 

Ak chcete vedieť viac o našich službách, činnosti a aktivitách v 2. štvrťroku 2021, prečítajte si originálny dokument, ktorý nájdete TU.