OZV ENVI-PAK na Starom zámku v Banskej Štiavnici

V areáli zámku sa v dňoch 24. – 25. 5. 2019 konal ďalší ročník Festivalu kumštu, remesla a zábavy s bohatým programom pre deti, ale aj dospelých. Návštevníci sa okrem bohatého programu mali možnosť dozvedieť i to, ako správne triediť odpad, ako minimalizovať tvorbu odpadu a ako chrániť životné prostredie.

Súčasťou festivalu bol bohatý kultúrny program, ale aj tvorivé dielne, remeselné trhy, sokoliari, expozícia, chodúle, žonglovanie a veľa iných atrakcií. Návštevníci sa so záujmom informovali a diskutovali aj o triedení odpadu, o recyklácii, ako dlho sa jednotlivé druhy odpadov rozkladajú v prírode. Pre tých, ktorých triedenie odpadu naozaj zaujímalo, sme pripravili celú sadu edukatívnych pomôcok. 

Tí najmenších sa mohli jednoducho a hravo naučiť základné informácie o správnom triedení odpadu. Pripravené boli dve obľúbené aktivity – odpadové puzzle a magnetická tabuľa. Odmenou im bola nielen pochvala za správne vytriedené odpadové magnetky a správne poskladané odpadové puzzle, ale aj darčeky - náramky, pexesá, pravítka a maľovanky. Dospelých zasa zaujal jednoduchý dotazník na zmeranie ekologickej stopy, prostredníctvom ktorého si mali možnosť preveriť nakoľko zaťažujú či chránia našu planétu. Ale našťastie, výsledky dotazníkov ukázali, že väčšina návštevníkov sa správa priateľsky k životnému prostrediu, začo získali ocenenie EKOBOH, alebo EKOSAPIENS.