OZV ENVI - PAK podala ohlásenie o obaloch a neobalových výrobkoch
OZV ENVI - PAK splnila zákonnú povinnosť a v súlade s platnou legislatívou podala na Ministerstvo životného prostredia SR ohlásenia za rok 2016.

Išlo o:

  • Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov.        
  • Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v Slovenskej republike a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.
  • Ohlásenie o zbere odpadov z obalov.

Všetky ohlásenia obsahujú informácie o množstvách obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike výrobcami zastúpenými OZV ENVI - PAK. Taktiež sú v ohláseniach v súlade so zákonom uvedené presné množstvá zozbieraných odpadov, ako aj odpadov z obalov zabezpečené OZV ENVI - PAK a tiež množstvá, ktoré boli prostredníctvom nášho systému zhodnotené a recyklované.

Všetkým našim klientom a partnerským samosprávam ďakujeme za prejavenú dôveru v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v nasledujúcom období.