31. 07. 2018
Článok

OZV ENVI - PAK v druhom štvrťroku 2018

OZV ENVI - PAK v druhom štvrťroku 2018

ENVI-PAK podporuje triedeným zberom odpadov z obalov čistejšie Slovensko. ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu slovenských cieľov zhodnotenia a recyklácie, čím v spolupráci s obcami a priemyslom prináša čistejšie Slovensko nám všetkým.

I počas druhého štvrťroka 2018 sme vďaka výrobcom, s ktorými máme zmluvný vzťah, vzdelávali občanov v triedení odpadu. Pri príležitosti jarmokov, dní mesta či napríklad medzinárodného Dňa Zeme bolo veľa možností zodpovedať otázky obyvateľov ohľadom toho, ako správne triediť odpad. Keďže v jednotlivých samosprávach sa systém triedenia často líši, tieto podujatia sú výbornou príležitosťou na individuálne diskusie s občanmi.


Nezabúdame ani na výrobcov a ich zamestnancov. Zamestnanci mnohých firiem, ktoré si plnia povinnosti prostredníctvom OZV ENVI - PAK, sa mohli priamo na mieste svojho pracoviska dozvedieť viac o triedení odpadu. Pripravené pre nich boli zaujímavé prezentácie, elektronická či papierová verzia testu ekologickej stopy či praktické ukážky jednotlivých druhov triedeného odpadu.


Spoločnosť ENVI - PAK ako prvá na Slovensku vytvorila rebríček slovenských miest a obcí v triedení odpadu, ktorý vznikol na základe toho ako sú jednotlivé sídla úspešné v triedení odpadu. Presné údaje o jednotlivých obciach a mestách nájdete tu. Obciam a mestám sme poskytli i motivačné články určené pre regionálne periodiká a webové sídla zamerané na stláčanie odpadu. Viac o aktivitách OZV ENVI - PAK nielen v oblasti vzdelávania obyvateľov nájdete v správe o činnosti za 2. štvrťrok: správa o činnosti Q2-2018.