Počas aktivít Vezmi si ma sa vyzbieralo 720 vriec odpadu

Aj Vezmi si ma bolo súčasťou podujatia Naše Mesto, najväčšej dobrovoľníckej akcie na Slovensku. Minulý rok sme priniesli na Slovensko v rámci Nášho Mesta novinku plogging, ktorou sa odvtedy inšpirovali mnohí a tento rok sme stavili na iniciatívu Vezmi si ma. V nej sme združili 25 čistiacich aktivít a firemným dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať 720 vriec odpadu. Celé podujatie sa konalo za prísnych hygienických opatrení.

Spoločnosť OZV ENVI - PAK, ako iniciátor a koordinátor projektu Vezmi si ma, už dlhodobo bojuje proti voľne pohodenému odpadu v prírode, tzv. litteringu, aj preto sa v rámci Nášho Mesta rozhodla tento rok všetky čistiace aktivity spojiť do spoločnej kategórie Vezmi si ma. „Zbieranie odpadkov v prírode je dnes fenomén, ktorému sa venujú nielen veľké korporácie, samosprávy či neziskové organizácie, ale aj jednotlivci, ktorým záleží na životnom prostredí,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing z OZV ENVI - PAK. Iniciatíva Vezmi si ma upozorňuje na to, že odpadky v prírode na zem nepatria a podporuje všetky projekty, ktoré sa čistiacim aktivitám v prírode venujú,“ dodala Kretter.

Obrovské množstvo odpadu

Do aktivít Vezmi si ma sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov a počas podujatia sa im podarilo vyzbierať až 720 vriec odpadu. „Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zapojili, vyhrnuli si rukávy a šli zbierať. Je skvelé, že takto vyčistili našu prírodu,“ povedala Kretter. Vyzbierané množstvo odpadu za tak krátky čas je naozaj obrovské, na druhej strane si však treba uvedomiť, že v prírode sa stále ešte povaľuje hromada ďalších porozhadzovaných smetí a voči tomu netreba byť nevšímavý. „Každý z nás môže svojou trochou prispieť k čistejšiemu prostrediu. Ak počas prechádzky niekde vidíme pohodený odpad, neváhajme ho zdvihnúť a odhodiť tam, kam patrí,“ vyzvala Kretter.  

Čistilo sa na rôznych miestach

Čoraz viac je vidieť, že ľuďom záleží na tom, v akom prostredí žijú. Prestávajú byť ľahostajní nielen voči svojmu blízkemu okoliu, ale svoju pozornosť venujú aj miestam, kde chodia na prechádzky a bežne odtiaľ nosia vrecia s odpadkami. „Stále dostávame fotografie zo zbieraní z rôznych, neraz aj turisticky lákavých a krásnych miest na Slovensku. Sme vďační, že sa ľudia takto zapájajú a pomáhajú čistiť prírodu,“ uviedla Kretter s tým, že množstvá odpadu, ktoré ľudia v prírode nazbierajú ju neraz prekvapia. Aj počas podujatia Naše mesto sa čistilo na rôznych zaujímavých miestach. Jednou z najzaujímavejších aktivít z tejto kategórie bolo určite čistenie Malého Dunaja, kde účastníci vyťahovali do kanoe z vody a z konárov zachytené nečistoty.

 

Foto: Martina Mlčuchová