28. 02. 2022

Podali sme ohlásenia o obaloch a neobalových výrobkoch

Podali sme ohlásenia o obaloch a neobalových výrobkoch
Posledný februárový deň je pre nás a tým aj výrobcov, ktorým plníme povinnosti podľa zákona o odpadoch, obzvlášť dôležitý. Je totiž zavŕšením našej celoročnej práce a výsledkom spoločného úsilia výrobcov, obcí, zberových spoločností a recyklátorov a v konečnom dôsledku aj obyvateľov našich obcí.

Dnes, 28.2. 2022, sme si tak ako každý rok splnili svoju zákonnú povinnosť a v súlade s platnou legislatívou sme na Ministerstvo životného prostredia podali ohlásenia za rok 2021:

  • Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov.       
  • Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v Slovenskej republike a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.
  • Ohlásenie o zbere odpadov z obalov.

Všetky ohlásenia obsahujú informácie o množstvách obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike výrobcami zastúpenými OZV ENVI - PAK. Taktiež sú v ohláseniach v súlade so zákonom uvedené presné množstvá zozbieraných odpadov, ako aj odpadov z obalov zabezpečené OZV ENVI - PAK a tiež množstvá, ktoré boli prostredníctvom nášho systému zhodnotené a recyklované.

Všetkým našim klientom a partnerským samosprávam ďakujeme za prejavenú dôveru v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v nasledujúcom období.

Ak chcete sledovať, čo máme nové, nájdete nás aj na LinkedIn – ENVI - PAK.