12. 08. 2020
Článok

Poľovnícke Vezmi si ma! vyčistilo svoj revír v Krupinskej planine

Poľovnícke Vezmi si ma! vyčistilo svoj revír v Krupinskej planine

Veľké podujatie zamerané na boj s voľne pohodeným odpadom sa 8. augusta 2020 nieslo v duchu iniciatívy Vezmi si ma! v poľovnom revíri pri Krupine. Viac než 150 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z obcí Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice a Lackov sa rozhodlo stráviť horúcu prázdninovú sobotu čistením okolia. PZ Líška Senohrad zareagovalo na výzvu Slovenskej poľovníckej komory a zorganizovalo dobrovoľnícku aktivitu, ktorá môže byť inšpiráciou i veľkým mestám.

Od skorého rána sa v obciach Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice a Lackov schádzali dobrovoľníci. Prioritou podujatia bolo vyzbierať voľne pohodený odpad, bola by však škoda, keby skončil na skládke, preto skupinky dostali farebné vrecia a už počas zberu nájdený odpad triedili. Zberová spoločnosť Marius Pedersen poskytla veľkokapacitné kontajnery, OZV ENVI - PAK vrecia na triedenie a obecné úrady spolu s miestnymi sponzormi zasa rukavice a traktory s vlečkami, ktoré zvážali odpad ku kontajnerom.Pozorným očiam dobrovoľníkov neušiel žiaden odpad


Hoci príroda vyzerala na prvý pohľad čistá, pozorným očiam dobrovoľníkov však neušlo, že v lese leží množstvo odpadu. Obaly potravín, cigaretové ohorky, fľaše, plechovky, ale aj plné vrecia jednorazových plienok, pneumatiky, staré okná či dvere, dokonca i veľký gumený bazén svedčia o tom, že niektorí ľudia sa správajú oveľa horšie ako zvieratá. Mnohé druhy odpadu ležali v prírode už dlhé roky. Aj to bolo dôvodom, že vrecia sa plnili relatívne rýchlo a popri cestách čakali na odvoz.  Dva veľkokapacitné kontajnery sa po pár hodinách celkom naplnili.


Toto podujatie bolo kombináciou dvoch pocitov, na jednej strane zúfalstva, aké obrovské množstvo odpadu sa nachádza v prírode a na strane druhej zasa viera v ľudí, ktorí chcú ísť príkladom a priložiť ruku k tomu, aby ich okolie bolo pre nich i zvieratá čistejšie a bezpečnejšie,“ komentovala Katarína Kretter z organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK.Odmena za dobre vykonanú prácu

Všetci účastníci boli po práci odmenení skvelým guľášom, ktorý bol servírovaný v ekologickom riade a pohárom čapovaného piva či kofoly. Spestrením bola i tombola – žrebovanie, do ktorého ceny venovali miestni podnikatelia, poľovné združenia i OZV ENVI - PAK, potešilo desiatky prítomných. Počas celého dňa sa deťom i dospelým venovali dobrovoľníčky, ktoré odpovedali na otázky a distribuovali vzdelávacie materiály o triedení odpadu a ochrane prírody.


Verím, že sa táto akcia zopakuje i o rok, prípadne bude inšpiráciou pre iné združenia či skupiny, keďže si ju poľovníci v duchu Vezmi si ma! zorganizovali úplne sami. Na druhej strane tiež dúfam, že na nej budú mať dobrovoľníci oveľa menej práce s voľne pohodeným odpadom,“ dodala na záver Kretter.