25. 05. 2020
Článok

Pomáhame pri vzdelávaní, zverejnili sme materiály na stiahnutie

Pomáhame pri vzdelávaní, zverejnili sme materiály na stiahnutie
Jednou z našich priorít je aj vzdelávanie. V OZV ENVI-PAK sme presvedčení o tom, že k environmentálnemu správaniu je potrebné viesť už v detstve. Aj preto pravidelne pripravujeme rozličné edukačné pomôcky súvisiace s touto oblasťou. Na webovej stránke sme zverejnili súbor materiálov, ktoré veríme, že pomôžu pedagógom, ale aj rodičom k zlepšeniu environmentálnych návykov detí a mládeže.

To, čo sa v detstve človek naučí, sa bežne stáva jeho každodennou rutinou. Aj preto je dôležité, aby sa vzťah k prírode a k správnemu triedeniu začal budovať už v útlom veku a potom sa neustále prehlboval. „Stretávame sa s viacerými podnetmi, že v školách nie je ešte environmentálna výchova takou samozrejmosťou, ako by sme chceli.  Niekde chýba možno nadšenie pre vec a niekde chýbajú len ucelenejšie materiály, ktoré by učiteľom zjednodušili prípravu a vysvetlili, aké dôležité je triedenie, ktorý odpad kam patrí, ako je to s jeho recykláciou a že je len na nás, ako bude naša príroda vyzerať. Keďže sa v OZV ENVI-PAK venujeme aj týmto veciam, rozhodli sme sa naše materiály, ktoré môžu inšpirovať deti a učiteľov k väčšej zodpovednosti za životné prostredie, zverejniť na našej webovej stránke,“ vysvetlila Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti ENVI-PAK. 


Tieto materiály, určené najmä na environmentálnu výchovu detí a mládeže nájdete na našich stránkach, kde sú rozdelené do štyroch častí. Rýchlo a s prehľadom si tak pedagógovia alebo vychovávatelia môžu vybrať presne to, čo práve pri vzdelávaní potrebujú. Či už sú to všeobecné informácie o triedení, rôzne zaujímavosti, praktické úlohy alebo kreatívne zadania, ktoré nekladú medze fantázii. „Neváhajte si tieto materiály stiahnuť a naplno ich využívať či už pri riadnom školskom vyučovaní, alebo aj teraz, keď deti ostali pre koronakrízu doma,“ dodala Kretter.  Ak sa rozhodnete vzdelávať online, stačí si rozkliknúť jednotlivé odkazy v našom online vzdelávaní, kde sú rôzne videá alebo kvízy. Veríme, že spoločne tak pomôžeme zlepšiť environmentálnu výchovu detí.