22. 12. 2020

Radostné Vianoce a lepší rok 2021!

Radostné Vianoce a lepší rok 2021!
My všetci v OZV ENVI - PAK želáme Vám, našim partnerom z radov výrobcov, obcí, zberových spoločností, recyklátorov, priateľov a podporovateľov pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2021.

Radostné Vianoce a lepší rok 2021!