31. 01. 2020

S víťazmi súťaže o recyklokoše navštívil ENVI - PAK triediacu linku

S víťazmi súťaže o recyklokoše navštívil ENVI - PAK triediacu linku
Vytvorili sériu recyklokošov na triedený zber a vyhrali. Žiaci deviateho ročníka Základnej školy s materskou školou v obci Michal nad Žitavou sa zapojili do súťaže, ktorú organizovala spoločnosť ENVI - PAK koncom minulého roka. Vo štvrtok (30. januára) sa tak spoločne vybrali na triediacu linku v Nitre a kompostovisko vo Výčapoch – Opatovciach.

Deviataci spolu s riaditeľkou školy Líviou Bernadičovou vytvorili koncom vlaňajška víťaznú sériu košov na triedený zber s názvom Dinokoše. „Hlavnou motiváciou pre nás bola možná výhra série košov na triedený zber pre našu školu. Deviataci pracovali veľmi zanietene, tvorivú prácu brali ako výzvu. Vymýšľali rôzne spôsoby, ako by mohli jednotlivé mechanizmy fungovať,“ uviedla riaditeľka. Zároveň doplnila, že dokonca zapojili do prác aj vyučujúceho fyziky, aby im pomohol s tým, ako môžu jednotlivé mechanizmy fungovať.

Koľko váži kocka zlisovaných kartónov?

Okrem vecných cien dostali žiaci ako výhru aj exkurziu na triediacu linku v Nitre a kompostovisko v neďalekých Výčapoch – Opatovciach. To, ako to vyzerá s odpadmi, ktoré skončia na triediacej linke, ako sa ďalej dotrieďujú a kam potom putujú, vysvetlil všetkým zúčastneným riaditeľ triedeného zberu Nitrianskych komunálnych služieb Marek Korec. „Takéto návštevy mávame celkom pravidelne. Nie sú to iba deti, ale chodia sa sem pozrieť aj vysokoškoláci,“ prezradil. „Aj týmto spôsobom sa snažíme v deťoch vybudovať vzťah k prírode, k planéte kde žijeme, aby to tu nejako fungovalo a neskolabovalo,“ doplnil Korec zmysel podobných exkurzií.

Žiaci tak mohli naživo vidieť, ako reálne ľudia v domácnostiach triedia, koľko vecí nevytriedia dobre. Kde robia chyby a musia to potom dokončiť pracovníci triediacej linky. Zároveň zistili, ako sa pod tlakom zlisujú jednotlivé druhy plastov, ktoré následne odchádzajú k recyklátorovi na ďalšie spracovanie. Nechýbali ani ukážky, ako vyzerá stlačený a zhustený polystyrén, ktorý už ani zďaleka nie je taký ľahký, ako ho bežne poznáme a čo sa z neho ešte vyrába. Videli aj veľké baly zlisovaných kartónov, pričom jedna takáto kocka váži od 300 do 350 kilogramov.

Aká teplota vzniká v priebehu kompostovania?

Po triediacej linke a prednáške o správnom triedení a o tom, ako čo najlepšie predchádzať vzniku odpadu, sa všetci presunuli na kompostovisko. Tam deťom riaditeľ Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Róbert Bakyta vysvetlil, ako to je s bioodpadom, kde sa dá využiť a aký je postup jeho spracovania. Para, ktorú bolo vidieť  z kôp kompostu zaujala viacerých a tak prišla na rad otázka: Prečo? Dozvedeli sa, že teplota, ktorá vzniká pri procese vnútri kompostu dosahuje 60  až 70 °C.  „Bolo to veľmi prínosné, táto exkurzia nám naozaj veľmi páčila,“ zhodli sa návštevníci. 

Súťaživosť je prirodzená, treba ju využiť

Spojenie prirodzenej rivality a inšpirácie bolo cieľom súťaže, ktorú organizovala spoločnosť  ENVI - PAK. „Chceli sme, aby deti vymysleli, ako by mohli vyzerať koše na triedený zber, ktoré si navyše dokážu aj samé vyrobiť s pomocou použitia recyklovaných materiálov,“ vysvetlila motív súťaže Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti ENVI - PAK. Ako doplnila, zámerom bolo získať aj námet takýchto ručne vytvorených košov do pripravovanej príručky pre ostatné základné školy.  „Zapojilo sa množstvo škôl s naozaj skvelými nápadmi, ktoré si v konečnom dôsledku môže pokojne zrealizovať hociktorá škola. A keďže naším poslaním je aj vzdelávanie v oblasti triedenia a s dobrými vecami sa treba podeliť, víťazný návrh spolu s niektorými ďalšími spracujeme a uverejníme v metodickej príručke, ktorú plánujeme vydať na jar,“ doplnila Kretter. Tento materiál bude podľa jej slov distribuovaný základným školám obcí, ktoré má vo svojom portfóliu OZV ENVI - PAK v priebehu marca.