20. 06. 2018

Sabinov a ENVI - PAK spoločne zvyšujú environmentálne povedomie

Sabinov a ENVI - PAK spoločne zvyšujú environmentálne povedomie
V piatok 15. júna sa v rámci Sabinovského jarmoku konala okrem iného i osveta účastníkov v triedení odpadu.

Návštevníci sa okrem bohatého programu a stánkov s rôznym zameraním mali možnosť dozvedieť i to, ako minimalizovať a správne triediť odpad. Pripravené boli pre nich dve súťaže. Tá prvá pozostávala zo správneho vytriedenia rôzneho druhu odpadu z plastového vreca do farebných kontajnerov. Sklo do zeleného, papier do modrého, plasty a nápojové kartóny do žltého a kovy do červeného kontajnera.

Druhá súťaž pomocou jednoduchého dotazníka preverila návštevníkov v tom, akú ekologickú stopu zanechávajú svojím správaním na našej planéte. Najlepší z nich boli ocenení nálepkou EKOBOH, no najviac sa našlo EKOSAPIENSOV. Za odmenu dostali náramky, cukríky a rôzne edukatívne materiály. Návštevníkov však upútal i rozkladací nábytok z recyklovaného papiera a kartónu.