28. 04. 2022

Sme súčasťou projektu Komunálny materiálový kruh

Sme súčasťou projektu Komunálny materiálový kruh
Spoločne s organizáciou Circular Shield sme rozbehli zaujímavý projekt, v ktorom aktivizujeme obce, mestské spoločnosti a obyvateľov, aby vytvorili komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera a tým oživili obehové hospodárstvo. Projekt je určený aj spoločnostiam, zaoberajúcim sa zberom a spracovaním triedeného odpadu.

V samotnom projekte ide o výrobu papiera z celulózy získanej recykláciou zozbieraných nápojových kartónov známych ako tetrapaky. Zdrojom suroviny sú obaly z mliečnych výrobkov alebo džúsov, ktoré obyvatelia alebo inštitúcie zbierajú a správne sa vytriedia do príslušného kontajnera alebo vreca.

Tieto obaly sa následne recyklujú v talianskom závode Lucart, ktorý využije celý nápojový kartón. Z plastovej a hliníkovej zložky sa vyrábajú dávkovače na mydlo a zásobníky na papierové utierky. Najväčšia časť nápojového kartónu je tvorená papierom, ktorý je kvalitnou surovinou na výrobu papiera. Z recyklovanej celulózy sa vyrába toaletný papier, utierky, hygienické vreckovky a ďalšie produkty. Navyše, tento papier sa vyrába bez pridania chemikálií a farbív. Produkty z neho sú ekologické, dermatologicky testované a vhodné aj na kontakt s potravinami.

Komunálne materiálový kruh (KMK) je možné zriadiť v ktorejkoľvek obci alebo meste, ktoré má zavedený systém triedenia komunálneho odpadu. Trnava je jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré sa do projektu zapojilo. Počas Dňa Zeme (22. 4. 2022) udelil Circular Shield spoločnosti ENVI - PAK uznanie za zriadenie a podporu obehového projektu Komunálny materiálový kruh Trnava.

Riaditeľka komunikácie ENVI - PAK Katarína Kretter sa teší z toho, že OZV ENVI - PAK sa aktívne zapája do projektu, ktorý považuje za dobrý impulz na podporu cirkulárnych aktivít smerujúcich k dlhodobej udržateľnosti, čo potvrdzuje aj svojím vyjadrením: „Nato, aby sme vyrobili hygienický papier, nie je potrebné rúbať stromy. Postačí dôsledne triediť papier aj nápojové kartóny, čím sa zabezpečí zdroj suroviny na výrobu. Jedna tona zberového papiera zachráni približne 17 stromov.“