SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV ZA 1. ŠTVRŤROK
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. štvrťrok 2021

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach v 1. štvrťroku 2021: 23 955 t

Množstvo vykúpených odpadov v 1. štvrťroku 2021:  4 731 t   

Priebežné údaje sú platné k 12. máju 2021.