15. 05. 2019
Správa o činnosti

Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2019

Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2019

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. štvrťrok 2019.

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach 1. štvrťroku 2019: 18 852 t

Množstvo vykúpených odpadov 1. štvrťroku 2019: 3 093 t   

Údaje sú platné k 15. máju 2019.