14. 05. 2020
Správa o činnosti

Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2020

Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2020

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. štvrťrok 2020.

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach v 1. štvrťroku 2020: 20 585 t

Množstvo vykúpených odpadov v 1. štvrťroku 2020:  4 802 t   

Priebežné údaje sú platné k 12. máju 2020.